Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" - podziękowania ks. Dyrektora

ks. Ryszard Woźniak

Piątek 1 marca był dla naszej wspólnoty szkolnej bardzo ważnym dniem .

Drodzy uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice.
Wraz zaproszonym gośćmi mieliśmy okazję do oddania hołdu, tym, którzy przed laty nie żałowali swojego życia, byśmy my mogli cieszyć się wolnością w Polsce. Sposób, w jaki została okazana nasza wdzięczność, spotkał się z wielkim uznaniem ze strony uczestników tej uroczystości. Chcę bardzo serdecznie podziękować Wam wszystkim za dar dzielenia się swoimi umiejętnościami, dar pracy, za dar odpowiedzialnego wypełnienia obowiązków,. Dzięki temu postawa patriotyzmu przejawiająca się we wdzięcznej pamięci o przodkach, była godny daru, który "Żołnierze Wyklęci - Żołnierze Niezłomni" pozostawili następnym pokoleniom Polaków.
Możemy być dumni ze współtworzenia wspólnoty szkół salezjańskich, która nie tylko od święta, ale i w codzienności stara się pielęgnować cnotę odpowiedzialności zarówno za małą, jak i wielką Ojczyznę.

Szkoła gimnazjalna, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, uroczystości