I Międzyszkolny Bieg Papieski

W dniu 19 października 2017 r. odbędzie się I Międzyszkolny Bieg Papieski...

Zapraszamy uczniów klas: od 4 szkoły podstawowej do 3 liceum a także rodziców i pracowników naszej szkoły do udziału w I Międzyszkolnym Biegu Papieskim, który odbędzie się 19.10.2017 na bieżni stadionu MOSiR przy ulicy Sportowej 1.
Uczniowie zgłaszają się do nauczycieli wychowania fizycznego do dnia 13.10.2017. Uczestnicy biegu kategoria specjalna zgłaszają się w dniu biegu.
Bliższe informacje zamieszczone są w regulaminie

I Międzyszkolny BIEG Papieski – Regulamin

I. Cel imprezy
1. Bieg ma na celu uczczenie Wielkiego Polaka Jana Pawła II-przyjaciela sportu i młodzieży, promocję zdrowego stylu życia, zwiększenie aktywności dzieci oraz promocję sportu. Jednocześnie ma za zadanie, poprzez zachęcenie do uprawiania sportu, odciągnięcie młodych osób od używania alkoholu oraz innych używek.
II. Organizatorzy
1. Organizatorem biegu są Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim
III. Termin i miejsce
1. „I BIEG PAPIESKI odbędzie się 19 października 2017 r. (czwartek ) w godzinach 11.00-13.00
na bieżni stadionu MOSiR przy ulicy Sportowej w Mińsku Mazowieckim
IV. Kategorie, dystanse
1. Biegi dzieci odbędą się w następujących kategoriach wiekowych:
a) rocznik 2007-2006 , dystans 600 m.
start dziewczęta godz. 11.30
start chłopcy godz. 11.45
b) rocznik 2005 - 2004, dystans 800 m.
start dziewczęta godz. 12.00
start chłopcy godz. 12.15
c) rocznik 2003 -2002, dystans 750 m.
start dziewczęta godz. 12.30
start chłopcy godz. 12.45
d) 2001-1999 dystans 1000m.
start dziewczęta godz. 13.00
start chłopcy godz. 13.15
e) Kategoria specjalna-pracownik, rodzic – start godz. 13.30

V. Warunki uczestnictwa
1. Chęć aktywnego spędzenia czasu oraz dobre samopoczucie.
2. Strój sportowy we własnym zakresie.
3. Dobry stan zdrowia poświadczony zgodą rodzica

V. Nagrody
W każdej kategorii najlepsi: miejsca I-III otrzymają puchary lub statuetki
Przed biegiem każdy z zawodników otrzymuje pakiet startowy złożony z:
- 0,5 l wody mineralnej. - batona energetycznego.
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2.Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
3. Zawodnicy skracający trasę biegu zostaną zdyskwalifikowani.
4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
5. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga organizator.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie bez podania przyczyny. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Prosimy o szacunkowe podanie ilości uczestników z każdej szkoły do dnia 6.10.2017 ( ilość pakietów startowych).
Marek Czyżowski tel. 889799841

absolwenci, sport, Szkoła gimnazjalna, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa