Kilka słów o uczeniu się

Grażyna Zajdel-Padzik

Wszyscy uczniowie mogą uzyskiwać satysfakcjonujące wyniki w nauce, jeżeli wiedzą, jak się uczyć.
Sukces szkolny zależy przede wszystkim od samych uczniów.

Zachęcam uczniów, którzy mają problemy z samodzielną nauką, do samodoskonalenia tzn. do opracowania strategii, która pozwoli poprawić oceny z różnych przedmiotów.

W tym celu należy dokonać oceny dotychczasowych umiejętności i sposobów uczenia się.
Postawić sobie cele do realizacji i przemyśleć strategię, która umożliwi ich realizację.
W pierwszej kolejności skoncentrować się na swoich słabych stronach i tak modyfikować podejście do nauki, aby maksymalnie zwiększyć szansę opanowania określonej umiejętności szkolnej.
Podzielić cele na mniejsze części możliwe do realizacji bez nadmiernego wysiłku.

Sprawdzić, ile czasu zajmuje nauczenie się określonych partii materiału, zapisać tę informację i na tej podstawie realnie planować czas potrzebny na naukę.

Wybrane strategie planowania czasu i zarządzania nimi:

Przeznaczanie określonych godzin na naukę w ciągu dnia, co sprawi, że stanie się ona czynnością zwyczajową, której nie trzeba ciągle planować.
Uczenie się przeważnie w tym samym miejscu przygotowanym tak, aby sprzyjało koncentracji.
Wykluczenie czynników rozpraszających: Wyłącznie telefonu, głośnej muzyki itp.
Uszeregowanie zadań zgodnie z hierarchią ważności. Zaplanowanie powtórek.
Nagradzanie siebie za sukces, czyli planowanie atrakcji po nauce a nie przed.

Więcej informacji o uczeniu się opartym na samodoskonaleniu znajdziecie w książce B. J. Zimmermana, S. Bonner, R. Kovach "Zdolny uczeń - Metody planowania samodzielnej nauki"

Zachęcam do lektury

Szkoła podstawowa, Szkoła gimnazjalna, Szkoła licealna, pedagog szkolny