Listy Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów szkół, Nauczycieli, Rodziców i Opiekunów

ks.R.W.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do rodziców i opiekunów, w którym informuje o najważniejszych zmianach w nowym roku szkolnym 2018/2019, w tym m.in. dalszym wdrażaniu nowej podstawy programowej oraz rozwiązań dotyczących szkolnictwa branżowego i technicznego

Pani Minister zachęca rodziców do angażowania się w życie szkoły, w szczególności w ramach Rad Rodziców.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z listami Ministra Edukacji Narodowej, skierowanymi do Dyrektorów szkół, Nauczycieli, Rodziców i Opiekunów .

Rada rodziców, rodzice, Szkoła gimnazjalna, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa