Marysia Ekner - wyróżniona w Omnibusie

Marysia Ekner - wyróżniona w Omnibusie

Marysia Ekner z kl.3a PSSP zdobyła wyróżnienie w XI Powiatowym Konkursie Wiedzy

OMNIBUS 2018. Gratulujemy!