Miejsca Pamięci Narodowej, szlakiem bohaterów "Kamieni na szaniec"

Gabriela Bilska, uczennica klasy VIII B PSSP

Dnia 4 kwietnia klasy 3b gimnazjum i 8b szkoły podstawowej udały się w podróż śladami bohaterów lektury "Kamienie na Szaniec" napisanej przez Aleksandra Kamińskiego.

Mimo wczesnej godziny rozpoczęcia lekcji w terenie (6:40)  uczestnicy zachowali pełną świadomość umysłową i aktywnie uczestniczyli w wycieczce (częściowo dzięki p.Piotrowi Bartosiakowi siedzącemu wraz z uczniami na tyle autokaru). Pierwszym punktem dnia było odwiedzenie liceum im. Stefana Batorego do którego uczęszczali bohaterowie “Kamieni”. Następnie uczestnicy zwiedzili  mauzoleum Walki i Męczeństwa przy ulicy Szucha, gdzie podczas okupacji znajdowała się siedziba Gestapo. Uczniowie zwiedzili cele i miejsca brutalnych przesłuchań Polaków. Pawiak był kolejnym miejscem, które odwiedzili. Ciasne cele, nieludzkie warunki i sama atmosfera muzeum niejednego poruszyła do głębi. Dużo prościej wyobrazić sobie okrucieństwo i realia II wojny światowej w więzieniu niż w szkolnej klasie. To tutaj okrutnie skatowany został Rudy- jeden z głównych bohaterów powieści. Nadszedł czas na grę miejską, w której uczniowie przenieśli się w czasie do 1940 roku. Dookoła spacerują Niemcy, patrole na każdym kroku. Jak poradzili sobie członkowie Małego Sabotażu? Wykonali wszystkie zadania z godną pochwały sumiennością. Zmęczeni urywaniem i bieganiem po całej stolicy członkowie udali się do jednego z jakże popularnych w tamtych czasach baru mlecznego. Pokrzepieni posiłkiem przeszli na wojskowy cmentarz na Powązkach. Nastąpiło zapalenie zniczy i krótka modlitwa. Wyczerpani fizycznie i psychicznie ze względu na trudną tematykę wycieczki uczniowie wrócili do szkoły około godziny 18:45. Za opiekę nad uczestnikami serdecznie dziękujemy pani Agnieszce Kozyrze-Podkańskiej, pani Dianie Gajc-Piątkowskiej i panu Piotrowi Bartosiakowi.

akcje, Szkoła gimnazjalna, Szkoła podstawowa, turystyka, wspomnienia, wycieczki