Msze św. w intencjach nauczycieli.

Msze św. z okazji imienin przeniesione na czas późniejszy.

Msze św. w intencjach nauczycieli, tzw. imieninowe zostają przeniesione na czas późniejszy.
O terminie poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, wydarzenia religijne