Nasza licealistka Kasia Baranowska w Mazowieckim programie stypendialnym...

W roku szkolnym 2018/19 nasza licealistka Kasia Baranowska brała udział w projekcie stypendialnym "Mazowiecki program stypendialnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka"

Jest on skierowany do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości. Stypendysta pod opieką nauczyciela realizuje Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego ucznia. Kasia realizowała swój plan pod opieką Pani Jolanty Miąsek, poszerzając wiedzę z zakresu biologii, geografii i chemii. Podsumowanie działań można zobaczyć w formie prezentacji.
https://docs.google.com/presentation/d/110RF7CUBg0EERxkLsg8o44nUrQ2WT7EJ...

osiągnięcia, projekty, projekty edukacyjne, Szkoła licealna