Podziękowania Ks. Dyrektora

Ks. Ryszard Woźniak

W imieniu całej wspólnoty Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim dziękuję wszystkim , którzy przyjęli zaproszenie na uroczystość Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, która odbyła się 1 marca 2018 r. w Szkołach Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim.

Zaszczycili nas swoją obecnością :
- p. Jerzy Widejko , pseudonim “Jureczek” najmłodszy żołnierz wileńskiej AK
- p. Józef Jedynak reprezentujący Związek Inwalidów Wojennych Oddział w Mińsku
- p. Józef Orliński i p. Marian Kroszczyński -reprezentujący miński oddział Światowego Związku Żołnierzy AK
- p. Zenon Kołodziejczyk , przedstawiciel Powiatowej Rady Kombatantów
- p. Elżbieta Oszako, prezes Koła Związku Sybiraków w Mińsku
- ks. pułkownik Adam Prus, kapelan Żandarmerii Wojskowej
- ks. Zenon Wójcik , kapelan Powiatowej Straży Pożarnej
- p. Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński
- p. Emilia Piotrkowicz, Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji w Starostwie Powiatowym
- pani Diana Rokicka, Kierownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta, która reprezentowała p. Marcina Jakubowskiego - burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
- p. Antoni Janusz Piechoski, Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
- p. Robert Gałązka, przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta
- p. Wojciech Wańko radny Miasta i Gminy Mrozy
- p. płk pil. Piotr Iwaszko, Dowódca Garnizonu Mińsk Mazowiecki
- p. płk dr Robert Pawlicki, Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
- p. płk Tomasz Szoplik, Komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej
- p. mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Komorowski, zastępca komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
- p. mł. insp. Sławomir Rogowski, Komendant Powiatowy Policji w Mińsku
- p. mł. insp. Sebastian Ciastoń – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku
- p. Anna Kwiatkowska, Komendant Straży Miejskiej w Mińsku
- p. dr Dariusz Gałaszewski, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN
- p. Leszek Celej, dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej
- p. Elżbieta Sieradzińska , dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
- p. Adam Zawadzki , prezes Fundacji “Dziękujemy za wolność”
- p. Małgorzata Sulewska , reprezentująca p. Piotra Siłę, dyrektora Miejskiego Domu Kultury
- p. Stanisław Mejszutowicz - prezes oddziału ZNP w Mińsku
- p. Anna Padzik, dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sulejówku
- p. Justyna Rutkowska , wicedyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mińsku
- p. Tomasz Płochocki, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im Powstańców Warszawy w Mińsku
- p. Grzegorz Wyszogrodzki, dyrektor SP nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku
- p. Joanna Papińska, dyrektor Gimnazjum i Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku
- p. Sławomir Domański, dyrektor SP nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku
- p. Iwona Kokoszka, wicedyrektor SP nr 5 im. J. Wybickiego w Mińsku
- p Maciej Samulik - dyrektor SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach
- p. Marlena Pustoła, dyrektor Zespołu Szkół im. M. Curie - Skłodowskiej w Mińsku
- p. Małgorzata Podstawka, dyrektor Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku
- p. mgr inż. Beata Świątek- Mudant, wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku
- p. dyr. Tomasz Ciechański, dyrektor SP nr 1 im. M. Kopernika w Mińsku
- p. Katarzyna Szlendak, wicedyrektor SP nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku
- p. Elżbieta Bregoła, wicedyrektor SP nr 6 im. H. Sienkiewicza w Mińsku
- p. dyr. Piotr Matzanke - dyrektor SP im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej
- p. Małgorzata Komorowska, p. Jolanta Jackiewicz Szuba , reprezentujące SP im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce
- p. Wanda Izabella Rombel, przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów
- p. Anna Przybysz
- p. Marek Pałdyna
- p. Zbigniew Grzesiak
- p. Joanna Wójtowicz
- p. Przemysław Piątkowski , fotoreporter PAP
- członkowie Klubu “Gazety Polskiej” w Mińsku
Serdecznie dziękuję, że mogliśmy wspólnie uczestniczyć w tych podniosłych uroczystościach. Dziękuję także tym, którzy przygotowali tegoroczne obchody Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Szkołach Salezjańskich w Mińsku. Dziękuję za przygotowanie programu artystycznego oraz wszystkie inne działania organizacyjne i logistyczne.

absolwenci, akademie, spotkania z ciekawymi ludźmi, Szkoła gimnazjalna, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, uroczystości