Powitaliśmy Nowy Rok!

MB

Dziś - 3 września o godz. 9:00 - uczniowie szkoły podstawowej powitali Nowy Rok Szkolny 2018/2019.

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęliśmy Mszą św., którą odprawił dla nas ks. Grzegorz. Po niej odśpiewaliśmy hymn państwowy i rozpoczęliśmy część oficjalną.

Ksiądz Grzegorz odczytał słowo, jakie z tej okazji skierował do nas ks. Inspektor. Następnie wicedyrektor ksiądz Marek Widzyk przywitał wszystkich zebranych oraz przedstawił nowych nauczycieli i wychowawców klas. Szczególnie ciepło powitaliśmy w naszej wspólnocie uczniów klas pierwszych, którzy otrzymali swoje pierwsze w życiu legitymacje szkolne.

Ksiądz Marek przypomniał nam także pewne podstawowe zasady panujące w szkole oraz zaprosił wszystkich na jesienny piknik, a rodziców na pierwsze w tym roku zebranie.

Głos zabrały również przedstawicielki rady rodziców - p. Edyta Abramowska - i samorządu szkolnego - Ola Tkaczyk - starając się dodać nam otuchy na progu nowego roku nauki. Na koniec usłyszeliśmy pierwszy w tym roku szkolnym dzwonek i rozeszliśmy się do klas na krótkie spotkania z wychowawcami.

Uroczystość została przygotowana przez klasę VIIIA we współpracy z licealistami, którzy witali nowy rok o godzinie 12:00. Mam nadzieję, że z pomocą Pana Boga wykorzystamy szanse na rozwój, które w tym roku przed nami stają.

Szkoła podstawowa, uroczystości