Super Czytelnik Roku 2018/2019

M.Chrobot

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów szkoły podstawowej do udziału w całorocznym Konkursie Czytelniczym, polegającym na zdrowej rywalizacji w czytaniu książek.

Od 1 października 2018 r. do 31 maja 2019 r. co miesiąc z każdej klasy będzie wybierany „Super Czytelnik Miesiąca”.
Tytuł „Super Czytelnika Roku 2018/2019” zostanie przyznany czytelnikowi, który przez cały rok:
- będzie systematycznie wypożyczał i czytał książki,
- będzie je szanował i zwracał w terminie.

"Super Czytelnik Roku 2018/2019" zostanie wyłoniony w czerwcu 2019 roku!

Informacja o przyznanym tytule "Super Czytelnika Miesiąca" będzie ogłaszana na słówku oraz zamieszczana na stronie internetowej szkoły.

Rozstrzygnięcie konkursu na „Super Czytelnika Roku 2018/2019” w czerwcu 2019 r.

Regulamin konkursu dostępny w bibliotece szkolnej.

Zapraszam do współzawodnictwa!

biblioteka, konkursy/olimpiady, Szkoła podstawowa