Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek 29 września 2017 r. przypada VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Akcja ŚDTM to wielkie święto w szkole odbywające się pod hasłem: "Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają". Dwoje lub troje uczniów tworzy komisje oraz patrole egzaminacyjne. Pełnią ważną rolę egzaminatorów i mają wyjątkową okazję, by sprawdzić wiedzę starszych kolegów oraz osób dorosłych z tabliczki mnożenia. Komisje organizowane są w szkole, natomiast patrole wychodzą na ulice przepytywać przypadkowych przechodniów. Dzieci odwiedzają również urzędy, stacje radiowe, sklepy i wiele innych miejsc.
W naszej szkole zapraszamy do sprawdzenia znajomości tabliczki mnożenia począwszy od przerwy po drugiej g. godzinie lekcyjnej. A o g. 15.30 wyznaczone patrole egzaminacyjne pod opieką p. R. Trześkowskiej wyjdą na ulice przepytywać przypadkowych przechodniów, odwiedzą sklepy, urzędy itp.
Zapraszamy do wspólnej zabawy z tabliczką mnożenia.

rodzice, Szkoła gimnazjalna, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa