Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Akcja ŚDTM to święto w szkole odbywające się pod hasłem: "Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają".

Dwoje lub troje uczniów tworzy komisje oraz patrole egzaminacyjne. Pełnią ważną rolę egzaminatorów i mają wyjątkową okazję, by sprawdzić wiedzę starszych kolegów oraz osób dorosłych z tabliczki mnożenia. Komisje organizowane są w szkole, natomiast patrole wychodzą na ulice przepytywać przypadkowych przechodniów. Dzieci odwiedzają również urzędy, stacje radiowe, sklepy i wiele innych miejsc.
W naszej szkole zapraszamy do sprawdzenia znajomości tabliczki mnożenia począwszy od przerwy po drugiej godzinie lekcyjnej.
Zapraszamy do wspólnej zabawy z tabliczką mnożenia.

rodzice, Szkoła gimnazjalna, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa