Święto Niepodległości

Kamil Sitkowski, uczeń klasy VIII a PSSP

Po 123 latach niewoli, w zaborach: rosyjskim, pruskim i austriackim, Polska wreszcie odrodziła się na mapie Europy. W tym roku obchodzimy setną rocznicę tej ważnej dla każdego Polaka uroczystości, dlatego pragniemy wszystkim przypomnieć związane z tym okoliczności.

Kiedy wybuchała wielka wojna, nikt nie wiedział, że w jej wyniku powstanie Państwo Polskie. Polska odzyskała niepodległość, dzięki wybitnym działaczom: Romanowi Dmowskiemu i Józefowi Piłsudskiemu, którzy pomimo wrogiego nastawienia do siebie, za główny cel życiowy obrali przyczynienie się do powstania niepodległej Polski. Józef Piłsudski wspierał państwa centralne, dzielnie walcząc przeciwko Rosji. Jednak kiedy niemieckie dowództwo, zażyczyło sobie złożenia przysięgi przed cesarzem Niemiec,Polacy odrzucili tę propozycję, za co przyszły marszałek trafił do niewoli w Magdeburgu. Dodatkowo sprawę polską rozsławił tzw. Akt 5 Listopada, którego głównym założeniem było utworzenie szczątkowego państwa polskiego na terenie zaboru pruskiego i Galicji. Natomiast po stronie państw Ententy stanęli Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski. Pierwszy z nich we Francji utworzył Komitet Narodowy Polski oraz szukał
kompromisu z Anglikami i Francuzami. Ignacy Paderewski miał duży wpływ na ówczesnego prezydenta USA Thomasa Wodorowa Wilsona, który w swoim przemówieniu powiedział, że musi powstać państwo polskie z dostępem do morza.
Dzięki wielkiemu poświęceniu, nie tylko wyżej wymienionych postaci, ale także dzięki zwykłym
obywatelom, Polska do 1939 r. była na mapie Europy. Od czasów II wojny światowej znajduje się na niej do
dziś. 9 listopada obchodziliśmy rocznicę odzyskania niepodległości w naszej szkole. Równo o godzinie 11.11 na sali gimnastycznej wszyscy wspólnie zaśpiewali hymn Polski. W sklepiku i bibliotece tego dnia rozdawane były ciekawostki z okresu dwudziestolecia międzywojennego, na przerwach można było usłyszeć przedwojenną muzykę, a na korytarzu podziwiać wystawę prac plastycznych uczniów z niemalże wszystkich klas, dotyczącą tematycznie historii Polski. Niedługo ukaże się specjalny niepodległościowy numer gazetki szkolnej i do zapoznania się z nim już teraz zapraszamy! Nad przebiegiem wydarzeń czuwali uczniowie z koła historycznego z klasy VIII A SP, którzy wzorowo wywiązali się ze swojego zadania.

absolwenci, inicjatywy i pomysły, koła zainteresowań, nowości, Rada rodziców, rodzice, samorząd uczniowski, Szkoła gimnazjalna, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa