Tak jak trzeba - pamiętamy o Niezłomnych

Karol Rogala ,uczeń kl. II SLO

Wspólnota Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim już po raz trzeci w szczególny sposób postanowiła uczcić Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przygotowane uroczystości swoją obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości , a wśród nich naoczni świadkowie, a zarazem uczestnicy zdarzeń tych tragicznych dla historii Polski dni - kombatanci, walczący w pierwszej i wspominanej tego dnia, drugiej konspiracji.

Dziś idę walczyć, mamo..

Wojna to czas, do którego można przygotować się pod względem militarnym, logistycznym, jednak gdy przychodzi, nie sposób jej zaakceptować. Wspominani 1 marca „Żołnierze Wyklęci” pomimo kapitulacji głównego agresora II wojny światowej - III Rzeszy i względnego pokoju, postanowili sprzeciwić się skrytemu okupantowi przejmującemu władzę polityczną i wojskową w powojennej Polsce. Symbolami tysięcy Niezłomnych stali się: rotmistrz Witold Pilecki, mjr Zygmunt Szendzielarz ps.”Łupaszka” oraz młoda sanitariuszka Danuta Siedzikówna ps. “Inka” - skazana na śmierć w przeddzień 18. urodzin. To właśnie jej poświęcone zostały kamień pamięci i tablica , przy których z wojskową asystą honorową kwiaty złożyły delegacje kombatantów, młodzieży, władz samorządowych ,służb mundurowych , szkół oraz wielu instytucji i stowarzyszeń. Ks. kapelan płk Adam Prus poprowadził modlitwę w intencji poległych i pomordowanych a podniosłego charakteru dopełniła obecność pocztów sztandarowych wojska ,policji , organizacji kombatanckich placówek oświatowych.. Apelowi pamięci przewodniczył ppłk Jacek Bąk – szef sztabu 23 BLT w Mińsku, który odczytał okolicznościowy list Ministra Obrony Narodowej. Pierwszą część uroczystości zakończyło odegranie przez wojskowego hejnalistę sygnału „Śpij kolego”.

Drugą część rozpoczął montaż słowno-muzyczny. Słowa piosenki “Dziś idę walczyć, mamo” uświadomiły młodszej części widowni powagę wyboru, przed jakim stanęli nasi rówieśnicy ponad 70 lat temu. Do uczestników i organizatorów prezydent Andrzej Duda skierował specjalny list. Głowa państwa nawiązała do obchodzonej w tym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości i dumnie wskazała na możliwość uczczenia prawdziwych bohaterów w wolnym kraju, który nie boi się prawdy i nie wstydzi się własnej historii. Korespondencyjnie swoimi przemyśleniami podzieliła się z nami również pani Danuta Ciesielska - siostrzenica Inki. Przypomniała postać oraz dokonania Danuty Siedzikówny. Wyraziła słowa podziękowania za kultywowanie pamięci o bohaterskiej sanitariuszce. Szkolnym obchodom towarzyszy w tym roku specjalna wystawa IPN-u “Oddziały Łupaszki”. W imieniu tej instytucji głos zabrał dr Dariusz Gałaszewski - naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej. W wygłoszonej prelekcji scharakteryzował sytuację żołnierzy AK, którzy po 1945r. zdecydowali nie ujawniać się, ale dalej walczyć przeciwko okupantowi radzieckiemu. Często stawali do walki z Polakami, żołnierzami Armii Ludowej. Prelegent zachęcił również do odwiedzenia nowo powstałego Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Umiejscowione zostało ono w budynku aresztu śledczego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Więziono tam m.in rtm. Witolda Pileckiego. Jego słowa: “ Oświęcim, przy nich to była igraszka” mówią o bezlitosnym charakterze praktyk stosowanych przez komunistów.

Tylko w polu biały krzyż..

Polska kultura odzwierciedla nastroje i dzieje naszego narodu. Wiele w niej pięknych utworów o bohaterstwie, miłości do ojczyzny . Żyjąc w wolnym kraju, mamy konstytucyjnie zagwarantowaną wolność słowa.W czasach PRL za pomocą cenzury możliwa była pełna kontrola treści artystycznych. Na szczęście nie wszyscy ulegli. Tacy artyści jak Zbigniew Herbert, nie bacząc na cenzora, wykorzystując tradycję języka ezopowego, przemycali zakazane treści. Czerpiąc właśnie z tego dziedzictwa literackiego, młodzi artyści z założonych przy Szkołach Salezjańskich w Mińsku zespołów wokalno – instrumentalnych Kreska i Mała Kreska przedstawili impresję muzyczną pt. “Biały Krzyż”. Występ wzbudził u wszystkich poczucie zadumy, dostarczył wielu wzruszeń oraz utwierdził w przekonaniu o słuszności wychowania młodzieży w duchu wartości narodowych i pamięci o bohaterach , poświęcających życie za ojczyznę. Tę myśl podchwycił i rozwinął w wystąpieniu starosta miński pan Antoni Jan Tarczyński. Po nim zabrał głos Jerzy Widejko - najmłodszy żołnierz wileńskiej AK. Jako dziewięcioletni chłopiec został przyjęty w szeregi III Brygady Wileńskiej. Pomimo dziecięcego wieku i postury pełnił ważne funkcje zwiadowcze. Teraz, będąc na emeryturze, odwiedza polskie szkoły na terenie naszego kraju i poza jego granicami, by przekazać prawdziwą historię następnym pokoleniom. W imieniu mińskich kombatantów głos zabrał p. Józef Orliński reprezentujący oddział Światowego Związku Żołnierzy AK. Przedstawiciele Powiatowej rady Kombatantów p. Józef Jedynak i p. Marian Kroszczyński wręczyli ks. dyrektorowi Ryszardowi Woźniakowi pamiątkowy wizerunek Matki Boskiej Hallerowskiej. List do zebranych skierował także p. Jan Fedirko ,członek zarządu Fundacji “Niepodległość”, która stawia sobie za cel zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa polskiej historii. Do tego dziedzictwa nawiązał w swoim wystąpieniu p. płk pilot Piotr Iwaszko, Dowódca Garnizonu Mińsk Mazowiecki. W przejmujących słowach mówił o współczesnych żołnierzach jako kontynuatorach i spadkobiercach misji Niezłomnych , którzy poświęcili własne życie po to, by Polska była wolna i niepodległa. Na zakończenie  Dyrektor Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim ks. Ryszard Woźniak zachęcił ,aby w tym szczególnym roku Stulecia Odzyskania Niepodległości odkrywać dla siebie wspaniałych Bohaterów Niepodległej .

Pamięć będzie żywa

Postawienie akcentu na polityką historyczną i wychowanie w duchu wartości patriotycznych przynosi zamierzone efekty. Świadomość młodzieży wzrasta a lekcje historii naprawdę nie mają prawa być nudne. Nic jednak nie przewyższy bezpośredniego kontaktu ze świadkami historii. Podczas tegorocznego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” mogliśmy zetknąć się z piękną prawdą i świadectwem Niezłomnych, które wywołują refleksję i łzy wzruszenia . „To co przeżyło jedno pokolenie, drugie przeplata w sercu i pamięci. Dla tych, którzy odeszli, dla tych, co zostają. Wszystko splata się w jedną narodową pamięć. Ona przeszłości i przyszłości sięga” ( A. Oppman)

akademie, spotkania z ciekawymi ludźmi, Szkoła gimnazjalna, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, uroczystości, wydarzenia kulturalne