Wakacje z Matzoo 2019 - projekt edukacji matematycznej

Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej zaprasza dzieci do udziału w projekcie z zakresu edukacji matematycznej, polegającym na rozwiązaniu w trakcie wakacji jednego zadania matematycznego dziennie.

Zadania matematyczne są dostosowane do wieku uczestników (klasy 1-8). Każde zadanie dostępne będzie tylko przez jeden dzień. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Po wakacjach każdy uczestnik, który rozwiąże prawidłowo co najmniej 20 zadań dostanie dyplom (w wersji elektronicznej), a ten, kto rozwiązał co najmniej 40 zadań, dyplom z wyróżnieniem.
Projekt ma być dla uczniów przede wszystkim dobrą zabawą, a także pomóc w wyrobieniu nawyku systematycznej nauki.
Projekt jest dostępny pod adresem http://wakacje.matzoo.pl.

konkursy/olimpiady, osiągnięcia, projekty, projekty edukacyjne, spotkania z nauką, Szkoła podstawowa