Wizyta pani prof. Marii Ekiel-Jeżewskiej na lekcjach języka polskiego w klasie 6b

Małgorzata Sieradzka i Weronika Krusiewicz, uczennice klasy VIb PSSP

We wtorek, 26 lutego naszą klasę odwiedziła pani profesor Maria Ekiel- Jeżewska, kustosz wystawy "Jak żyli nauczyciele w II RP? " prezentowanej w Muzeum Ziemi Mińskiej.

Na spotkanie pani kustosz przygotowała odpowiedzi na nasze pytania, które zadaliśmy podczas wizyty w muzeum w styczniu. Przedstawiła zdjęcia, na których znajdowały się ubrania i mundurki szkolne, które nosili dawniej uczniowie (w tym państwo Sylwestrowiczowie). Obejrzeliśmy również fotografie sal lekcyjnych oraz świadectwo i dzienniczek Ireny Zofii Sylwestowiczówny, która ma obecnie 93 lata. Pani kustosz przeczytała nam również wywiad dotyczący kar stosowanych w tamtych czasach, Okazało się, że wcale nie były one tak surowe, jak myśleliśmy. Dowiedzieliśmy się także kilku innych ciekawych rzeczy, na przykład: że było kilka zupełnie innych przedmiotów szkolnych takich jak kosmoznastwo, czy kaligrafia, natomiast zamiast matematyki były trzy oddzielne przedmioty: algebra, arytmetyka i geometria. Uczono się też kilku języków obcych takich jak: rosyjski, niemiecki i francuski. Na zakończenie zrobiliśmy wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Następnie wręczyliśmy pani kustosz podziękowanie z naszymi podpisami, kwiaty oraz drobny upominek. Cieszymy się, że Pani Profesor , która na co dzień pracuje w Polskiej Akademii Nauk, znalazła dla nas czas i odpowiedziała na nasze pytania.

inicjatywy i pomysły, spotkania z ciekawymi ludźmi, Szkoła podstawowa