Z młodymi na najwyższym szczeblu - pionierska debata

Karol Rogala, uczeń klasy III SLO

Proces wyborczy według Kodeksu Wyborczego składa się z kilku dokładnie określonych części. Jedna z nich - kampania wyborcza - trwa od dnia ogłoszenia daty wyborów do początku tzw. ciszy wyborczej, rozpoczynającej się na ok. 24 godziny przed rozpoczęciem głosowania. Ostatnie dni kampanii obfitują w wiece, spotkania z wyborcami, a także debaty - bezpośrednie starcia rywalizujących ze sobą kandydatów. Mińska młodzież, nie oglądając się na starszych, postanowiła zaprosić do dyskusji kandydatów na stanowisko burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Panowie Robert Ślusarczyk i Marcin Jakubowski przyjęli wyzwanie i stanęli do merytorycznej walki w zaprzyjaźnionych murach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Niby z humorem, a jednak na poważnie

W obecności przedstawicieli własnych komitetów wyborczych kandydaci do ostatniej chwili przygotowywali się pod względem wiedzy oraz w kwestii mentalnej - kontakt z młodymi inteligentnymi ludźmi wymaga opanowania i konkretności - z czego obaj panowie wywiązali się bez zarzutu. Dokładnie o godzinie 12.10 rozpoczęłą się dysputa. Prowadzący, chcąc złagodzić panującą atmosferę, zadał pytanie o młodzieńcze czasy kandydatów. Odpowiedzi oponentów pozwoliły uczestnikom zidentyfikować się z obiema postaciami, co z kolei umożliwiło bardziej obiektywne spojrzenie na dalszą rozmowę. A ta z każdym pytaniem coraz bardziej zaczynała przypominać klasyczną polityczną walkę na argumenty. W pytaniu o strategię dla młodzieży zarówno Ślusarczyk, jak i Jakubowski wyrazili aprobatę dla opracowania specjalistycznej analizy SWOT, dodatkowo pierwszy zobligował się do powołania Młodzieżowej Rady Miasta, natomiast według obecnego burmistrza powinna być to fakultatywna decyzja, podjęta po wyciągnięciu wniosków ze zleconej wyżej wymienionej ekspertyzy. Bardzo podobną argumentację przyjęli panowie co do ewentualnego powołania koordynatora do spraw młodzieżowych. Według Roberta Ślusarczyka funkcję tę należy zakwalifikować do społecznych - z nadania młodzieży - i połączyć z kompetencjami kierowania promocją miasta. Marcin Jakubowski uważa podobnie, lecz ponownie zwraca uwagę na brak obligatoryjności - jego zdaniem to młodzież musi o tym zdecydować, ponieważ bez sensu jest tworzenie fikcyjnego etatu. Kulminacją tej części debaty stało się pytanie o prawdopodobne kompetencje i sposób elekcji radnych Młodzieżowej Rady Miasta. Według obydwu kandydatów powinny odbywać się one na podstawie zreformowanych Samorządów Uczniowskich, wybieranych w jednolitych wyborach, przeprowadzonych na podstawie wypracowanych zasad przez wszystkie jednostki oświatowe miasta. Kompetencje powinny zawężać się w funkcjach konsultacyjnych, także wobec ewentualnego budżetu partycypacyjnego, którego część mogłaby zostać przeznaczona na potrzeby młodzieży - pełna zgodność obu kandydatów. Ponadto panowie zwrócili uwagę na funkcję edukacyjną - wprowadzanie młodych w tradycje demokratyczne i kształtowanie świadomości polityczno-społecznej.

Pozytywy - negatywy

Następujące po sobie minuty stawały się coraz bardziej emocjonujące. Na początek uśmiech na twarzy i lekką konsternację sprawiło pytanie o zasługi i fakty budzące podziw u oponenta. Robert Ślusarczyk wymienił inicjatywę powstania komunikacji miejskiej, natomiast Marcin Jakubowski wskazał na staranie o remonty dróg oraz wkład w budowę programu profilaktyki nowotworowej dla najmłodszych. Kandydaci mieli też okazję przedstawić plany inwestycyjne na kadencję 2018-2023. Wszyscy spodziewali się walki na twórcze wyobrażenia, a zupełnie nieoczekiwanie doszło do przyziemnego konsensusu - dwie z trzech propozycji pokrywały się w planie obu kandydatów - nowa szkoła podstawowa oraz kolejne przedszkole. Trzecie propozycje dotyczyły symilarycznie rekreacji - Jakubowski zaproponował projekt Parku na Serbinowie, natomiast Ślusarczyk przedstawił plany realizowanej wraz ze Starostwem Powiatowym budowy Zalewu Rekreacyjnego. Skoro każdy z panów usłyszał coś miłego, to niestety nie mogło zabraknąć łyżki dziegciu. Najbardziej zażartą dyskusję spowodowało pytanie o antidotum na brak zgody ugrupowań kandydatów na szczeblu lokalnym. I choć na początku obaj przyznali, że według nich konflikt zdaje się sztucznie nakręcany przez hejterów wyrażających swoje opinie w sieci, to nie mogło zabraknąć dyskusji na temat owianego w Polsce ostatnich lat rangą mitu pojęcia: totalna opozycja. Rozmowę podsyciła deklaracja Roberta Ślusarczyka o zawieszeniu działalności partyjnej w chwili wyboru na stanowisko. Czy burmistrz powinien być apolityczny? - to pytanie również do was. Na pewno w obydwu przypadkach odnajdziecie przekonującą argumentację.

Nowa sztuka, nowe technologie

Street Art, aplikacja mobilna - oj mają młodzi pomysły. Sztuka uliczna według kandydatów będzie mile widziana, oczywiście w określonych granicach i miejscach. Na pytanie o możliwość stworzenia profilu młodzieżowego na znanym portalu społecznościowym obaj kandydaci sprecyzowali cel jako zlecenie wykonania aplikacji mobilnej zawierającej harmonogram imprez, możliwość obejrzenia na żywo sesji Rady Miasta oraz eventów kulturowych. Marcin Jakubowski wskazał na potrzebę stworzenia Mińskiego Centrum Młodzieżowego, gdzie realnie mogliby integrować się oraz wypracowywać nowe inicjatywy młodzi ludzie. Celem debaty społecznej jest aktywizacja adresata rozmowy. W pytaniach od zebranych przewinęłą się m.in kwestia bezpieczeństwa. Zarówno Marcin Jakubowski, jak i Robert Ślusarczyk wskazali na wnoszący wiele w prewencję monitoring oraz kluczową rolę Policji oraz zadeklarowali, pomimo różnych sprzecznych doniesień, utrzymanie instytucji Straży Miejskiej.

Podsumowanie - ktoś musiał wygrać!

W mowach końcowych obaj kandydaci zwrócili uwagę na niewiele różniące się programy, ale każdy próbował przekonać do posiadania większych możliwości co do inwestycji. Znamienne wydają się ostatnie zdania kandydatów: “Niewiele się różnimy - więc po co zmieniać?” - obecnego włodarza oraz “Być może ja mogę więcej” - Roberta Ślusarczyka. Wyborcy mają prawdziwie twardy orzech do zgryzienia, na kogo postawić. My jednak już dzisiaj potrafimy powiedzieć, kto zwyciężył: Wygrała młodzież i Mińsk Mazowiecki.

akcje, inicjatywy i pomysły, Szkoła licealna