Zacznij na sto…!

Karol Rogala

Współczesny etos pracy umiejętnie planuje życie człowieka. Czas odpoczynku to swoiste preludium, a zarazem postludium okresu wytężonej pracy. Po zasłużonej wakacyjnej pauzie uczniowie SLO wkroczyli w nowy, pełen nowych wyzwań oraz bogaty w wydarzenia związane z obchodami stulecia polskiej niepodległości, rok szkolny 2018/2019.

Naszą uroczystość rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez ks. Grzegorza Borysiaka, w której wspólnota szkolna złożyła dziękczynienie za udane, bezpieczne wakacje, a także poprosiła o potrzebne łaski na rozpoczęty czas nauki. W homilii ks. Borysiak, odwołując się do słów czytań, podkreślił wagę przyswajania życiowej wiedzy i ćwiczenia się w cierpliwości jej zdobywania. Zwrócił także uwagę na to, że zdrowa radość towarzyszy świadomej identyfikacji i stanowi pokwitowanie kolejnych sukcesów.
Po przeżytej Eucharystii przyszedł czas na część oficjalną. Pamiętając o polskiej historii, delegacja uczniów,chcąc upamiętnić ofiary II wojny światowej, złożyła symboliczny znicz pod tablicą poświęconą Danucie Siedzikównej ps. Inka. Następnie skierowane do zebranych słowo ks. insp. Andrzeja Wujka odczytał ks. Grzegorz Borysiak. W specjalnym liście przekazał życzenia owocnej pracy i idących za nią sukcesów. W imieniu dyrekcji głos zabrał ks. wicedyrektor Marek Widzyk. Przedstawił on nowych członków ciała pedagogicznego oraz wręczył, wraz z wychowawczynią p. Sylwią Zbiciak, legitymacje szkolne uczniom klasy pierwszej. Po przywitaniu, przyszedł czas na wystąpienia przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Pani Elżbieta Czerska oraz Beata Gut, w zastępstwie przewodniczącego Michała Pustoły, dodały uczniom otuchy i uśmiechu niezbędnego do skutecznej mobilizacji. Na koniec ks. Marek Widzyk przypomniał o zasadach obowiązujących na terenie placówki, przedstawił plany organizacyjne na najbliższy miesiąc. Po słowach doszło do czynów. Dźwięk pierwszego dzwonka, oznajmił początek pracy i oddalił widmo wakacji na kolejne miesiące.

Z ziemi włoskiej…..

Plany salezjańskiej placówki na najbliższe miesiące wyglądają imponująco. W pierwszych dniach września członkowie Dziecięcego Salezjańskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ludowiaki”, wspomagani przez Zespół Wokalno-Instrumentalny “Kreska” udali się na tournee do Włoch, gdzie zaprezentowali zainspirowany polską kulturą ludową repertuar. Już 16 września wspólnota salezjańska zaprasza na Piknik Jesienny, rozpoczynający cykl wydarzeń Salezjańskie 100 dni na 100-lecie odzyskania niepodległości”
Mamy nadzieję, iż ambitne plany zostaną przekute w godny dorobek, będący świadkiem pracy salezjańskiej społeczności. Niech każdy z nas ma poczucie jak najlepszego wypełnienia obowiązków.

Karol Rogala

absolwenci, akademie, Szkoła gimnazjalna, Szkoła licealna, uroczystości, wydarzenia religijne