ZAWODY DRUŻYN RATOWNICZYCH 2019

Oliwia Grzyb uczennica III klasy gimnazjum

Dnia 12.06.2019 r. w Szkole Salezjańskiej odbyły się zawody ratownicze. Jak co roku konkurs
składał się z dwóch etapów: testowego i praktycznego.

Zawody odbyły się pod patronatem Starosty Mińskiego pana Antoniego Jana Tarczyńskiego, Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Marcina Jakubowskiego, Przy organizacji pomagały także panie pielęgniarki, w tym nasza szkolna p. Anna Maćkowska, przedstawiciele Straży Pożarnej oraz p. Piotr Bartosiak , nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach salezjańskich .Przewodniczącym jury był pan doktor Andrzej Jagiełło.
Celem organizowania takich zawodów są: propagowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzacja idei niesienia pomocy oraz nabywania wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego, promowanie symulacji jako najlepszej formy edukacji, integracja środowisk szkół oraz kształtowanie pozytywnych zachowań uczniów, a takze promowanie pracy zespołowej.
O godzinie 10.00 czternaście drużyn ze szkół powiatowych (siedem ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz siedem z ponadpodstawowych) zebrało się na sali gimnastycznej. Każdy zespół miał przypisany swój stolik , przy którym mógł usiąść ze swoim opiekunem.Następnie nastąpiło uroczyste otwarcie. Całą imprezę poprowadzili ósmoklasiści :Urszula Dworzyńska i Michał Kubicki. Na początku wszystkich zebranych powitał ks. wicedyrektor Marek Widzyk, który zakończył swoją wypowiedź krótką modlitwą,.Następnie głos zabrał pan Burmistrz Marcin Jakubowski. Każdy z przemawiających podkreślał, jak ważna jest znajomość podstawowych zasad ratownictwa.
Następnie drużyny wybrały swojego przedstawiciela , który reprezentował zespół w części teoretycznej – testowej. Dla szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych został przygotowany sprawdzian złożony z czterdziestu pytań, natomiast dla szkół ponadpodstawowych z sześćdziesięciu. Uczestnicy na napisanie testu mieli dwadzieścia minut. Po tym czasie jury zebrało karty pracy od piszących i zaczęło je sprawdzać.
Następną częścią zawodów były zadania praktyczne . Drużyny po wylosowaniu numerków z zadaniami i po zapoznaniu się z nazwiskiem swojego opiekuna, który miał je ocenić, zabrały się do wykonania zadań. W każdym zespole musiał znaleźć się: kapitan, który był odpowiedzialny za zbieranie informacji i koordynowanie pracy; zawodnik, który obsługiwał apteczkę oraz trzech zawodników opatrujących rannego. Każdy z opiekunów miał za zadanie sprawiedliwie ocenić swoją drużynę.Po części praktycznej zaczął się czas ciężkiej pracy dla jury. Należało sprawdzić wszystkie testy, podliczyć punkty, wypisać certyfikaty, a przede wszystkim ocenić uczestników.Nadszedł moment przyznania nagród. Najpierw wszyscy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w zawodach. Potem wręczono podziękowania dla osób zaangażowanych w organizację konkursu. Następnie pani wicedyrektor Renata Bakuła oraz pan doktor Jagiełło wraz z prowadzącymi wręczyli statuetki i upominki zwycięzcom.
W kategorii szkoły podstawowe i oddziały gimnazjalne I miejsce zajęła Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa w Mińsku Mazowieckim. II miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku a III Szkole Podstawowej nr 3 w Mińsku . W kategorii szkół ponadpodstawowych I miejsce zajął Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim II Salezjańskie Liceum im. ks. Augusta Czartoryskiego, natomiast III Zespół Szkół w Sulejówku.
Na zakończenie głos zabrał pan doktor Andrzej Jagiełło, który zachęcił uczestników do startu w następnym roku.

inicjatywy i pomysły, konkursy/olimpiady, osiągnięcia, spotkania z nauką, Szkoła gimnazjalna, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa