Życzenia od p. Barbary Czartoryskiej

Barbara Czartoryska

W Dniu Edukacji Narodowej.

Szczęść Boże!
Całemu pt. Gronu Pedagogicznemu przesyłam najlepsze życzenia samych sukcesów pedagogicznych i wychowawaczych, wdzięczności i szacunku uczniów, przyjaźni w gronie koleżeńskim.
Z miłymi wyrazami
Barbara Czartoryska

Szkoła gimnazjalna, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, uroczystości