E-dziennik | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim

E-dziennik

Drodzy rodzice!

(Formularze usprawiedliwień)
Nasza szkoła prowadzi dziennik elektroniczny (już w pełnym zakresie informacji).
Logowanie do dziennika odbywa się z wykorzystaniem adresu mailowego rodzica (lub obu rodziców niezależnie). Szkoła dysponuje adresami dostarczonymi w latach ubiegłych (w przypadku klas starszych niż pierwsze) i podanymi w ankietach składanych podczas rekrutacji (w przypadku klas pierwszych).
Jeśli istnieje potrzeba aktualizacji lub przekazania adresu mailowego, można uczynić to na dwa sposoby:

 1. osobiste dostarczenie do sekretariatu lub wychowawcy,
 2. dostarczenie przez dziecko do sekretariatu, wychowawcy lub do p. M. Barei kartki zawierającej:
  • imię i nazwisko dziecka
  • imię i nazwisko rodzica (lub obu rodziców)
  • adres mailowy rodzica (lub obu rodziców)
  • podpis rodzica
Ze względu na bezpieczeństwo dostępu do informacji o uczniach, nie będą przyjmowane adresy mailowe przesyłane drogą elektroniczną (dowolna osoba mogłaby podać się za rodzica i wyłudzić dostęp do czyichś ocen).

Po zarejestrowaniu adresu(-ów) w aplikacji będzie możliwy dostęp według opisanych niżej zasad.

Sposób dostępu do e-dziennika

 • Adres e-dziennika: uonetplus.vulcan.net.pl/gminaminskmazowiecki
 • w czasie pierwszego logowania proszę postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji.
 • UWAGA (Dzięki uprzejmości jednej z mam): Okazuje się, że w przypadku, gdy rodzic korzysta z dziennika elektronicznego UONET+ w dwóch różnych szkołach, ale podał w obu ten sam adres mailowy, to wystarczy ustalić hasło tylko w jednym z dzienników - w drugim będzie obowiązywało to samo.

W razie problemów można przesłać wiadomość do administratora strony slo_minsk@poczta.onet.pl lub zadzwonić do sekretariatu szkoły - tel. (25) 758-28-14.

Poniżej znajdują się do pobrania i wydruku formularze usprawiedliwień.