Gala podsumowująca Powiatowe Konkursy dla Dzieci i Młodzieży

7 czerwca