Kiermasz Bożonarodzeniowy

Autor galerii: świetlica szkolna 20 grudnia 2019 r.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, świetlica szkolna zorganizowała Kiermasz Świąteczny. Za wykonane ozdoby szczególne podziękowania składamy uczniom z klas 0 - 4. Dzięki ich pracy pieniądze ze sprzedaży, zostaną przekazane na posiłki dla osób bezdomnych,, poprzez Caritas Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Żytniej 1a. https://caritasaw.pl/placowki/pomoc-dla-bezdomnych/osrodek-tylko-z-darow...
Za zaangażowanie w wykonanie ozdób, dziękujemy również rodzicom i babciom
Pani Elżbiecie Cudnej, Pani Marioli Paszynin, Pani Marcie Goźlińskiej, Pani Katarzynie Królak, Pani Magdalenie Szabat, Pani Kindze Kowalczyk, Pani Annie Królak, Pani Katarzynie Grajda, Pani Marcie Jarosiewicz, Panu Marcinowie Szymańskiemu, mamie Alicji Goś

Serdecznie dziękujemy
Wychowawczynie ze świetlicy