Miejsca Pamięci Narodowej, szlakiem bohaterów "Kamieni na szaniec"

4 kwietnia 2019

Klasy 3 BG i 8 B PSSP w Warszawie