Podsumowanie VIII Powiatowego Konkursu Ilustratorskiego do Dzieł Literatury Polskiej Klasycznej i Współczesnej

6.03.2019 r.