Zaczytana świetlica w zerówce - czytały p. Aleksandra Czubińska - Durka i p. Milena Grochowska - Syga

Autor galerii: Wychowawca świetlicy: Magdalena Szcześnik 6 i 7 lutego 2018 r.

We wtorek i środę na świetlicy mama Moniki Durki i mama Bartusia Sygi przeczytały dzieciom z klasy 0a książeczki p.t. "Pan Kuleczka" W. Widłak i wybrane historie z serii książeczek o Kotku Cukierku p.t. "Gdzie jesteś cukierku", "Popraw się cukierku", "Jak się masz cukierku" W. Cichoń.

Serdecznie dziękujemy
Dzieci z klasy 0a wraz z wychowawcą