Projekt międzynarodowy: MUSIC AS A TOOL FOR MULTILINGUAL AND ACTIVE CITIZENSHIP “MUSIC MAKES US PART OF A WHOLE”

inicjatywy i pomysły, projekty, rodzice, Szkoła gimnazjalna, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa

W ramach e-Twinning, grupa 30 uczniów z klas szóstych, pod opieką nauczycieli języka angielskiego, przystąpiła do międzynarodowego projektu, realizowanego przy współpracy ze szkołą Summa-Aldapeta w San Sebastian. Tematem przewodnim projektu jest muzyka.
W ramach uzgodnionego harmonogramu działań uczniowie dokonali już prezentacji siebie i swoich zainteresowań (nagranie bardzo spodobało się partnerom z Hiszpanii). Tym samym zakończony został pierwszy etap projektu. Kolejne przedsięwzięcia obejmują przygotowanie prezentacji miasta z turystycznego i kulturowego punktu widzenia. Następnie, do zadań uczniów będzie należało przygotowanie, opracowanie i wykonanie polskiej piosenki, która zostanie przesłana partnerskiej szkole. Ze swojej strony, hiszpańscy uczniowie realizują takie same zadania. Nie lada wyzwaniem dla obu stron projektu będzie wykonanie przesłanych piosenek w języku swoich partnerów. Nasi uczniowie zaśpiewają piosenkę w języku baskijskim, natomiast uczniowie z San Sebastian po polsku.
Uczniom życzymy satysfakcji z udziału w projekcie, entuzjazmu i wytrwałości w realizacji podjętych działań.