Salezjanie Everest Run

A.Krzemiński

Z okazji pierwszego dnia wiosny uczniowie Szkół Salezjańskich na piątej lekcji (11:50 - 12:35) spróbują przez 45 minut wchodzić po schodach.
Inspiracją naszej imprezy był udział zawodników z mińskiego Partner Teamu w Marriott Everest Run, w którym uczestnicy wchodzili przez 24 godziny po schodach na najwyższe piętro Hotelu Marriott w Warszawie.

Każdą klasę (od 4 PSSP) może reprezentować 3 uczniów.
Zgłoszenia przyjmuje Pani Ewelina Kaska-Łobodowska.
Wymagana jest zgoda wychowawcy.

Dla uczniów, którzy w ciągu 45 minut najwięcej razy pokonają szkolne schody, przewidziane są nagrody od partnerów wydarzenia: PARTNER Team, Fit&Joy, AK-robot.