XI Powiatowy Konkurs Historyczny "W 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości"

konkursy/olimpiady, Szkoła podstawowa

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 oraz klasy 7 szkół podstawowych

Formy Konkursu Historycznego:
Uczniowie biorący udział w obecnej edycji konkursu mogą wybierać z dwóch jego form:
- test wiedzy dla uczniów klas 4-6 oraz - test wiedzy dla uczniów klas 7 – składa się z określonej liczby pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i pytania otwartego opisowego. Czas trwania testu 60 minut.
- konkurs prac plastycznych – tematyka prac: „ Za co kocham Polskę?” format A3; kryteria oceny prac plastycznych to: wkład pracy, własna wizja, walory artystyczne, zgodność z tematyką konkursową.
Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika oraz techniki mieszane, z wyjątkiem technik przestrzennych i przyklejanych elementów takich jak np.; piasek, muszelki, ziarna zbóż itp.

Literatura konkursowa: podręczniki do historii i społeczeństwa dla klas
4 - 6 i klas 7 szkół podstawowych, ilustrowane albumy historyczne, szkolne słowniki historyczne, encyklopedie historyczne
Prace plastyczne muszą być na odwrocie opisane, należy uwzględnić: co przedstawiają, imię i nazwisko autora oraz opiekuna, adres placówki

Terminarz Konkursu Historycznego:
1 .03. 2018 – przeprowadzenie etapu szkolnego
Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada dyrektor szkoły oraz powołana przez niego Szkolna Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą przewodniczący i co najmniej dwóch nauczycieli
Szkolna Komisja Konkursowa przygotowuje test we własnym zakresie w oparciu o podaną powyżej literaturę
Do etapu powiatowego konkursu kwalifikuje się 3 uczniów z największą ilością uzyskanych punktów
do 8. 03. 2018 – przesłanie do organizatora protokołów z etapu szkolnego
do 16. 03.2018 – przesłanie prac plastycznych
29. 03.2018; godz. 10.00 - przeprowadzenie etapu powiatowego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
ŻYCZYMY SUKCESÓW!