Zbieramy breloczki dla Kuby - pacjenta CZD

akcje, rodzice, samorząd uczniowski, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa

Kuba jest pacjentem Centrum Zdrowia Dziecka, cierpi na nieuleczalną chorobę. Chłopiec kolekcjonuje breloczki, stale powiększający się zbiór umila czas Kubie oraz innym dzieciom przebywającym w szpitalu, pełni również ważną rolę terapeutyczną.
Zapraszamy do przyłączenia się do naszej akcji
- uczniowie klasy 2a PSSP z wychowawczynią.