Osiągnięcia - Liceum | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim
03 li.

Gratulacje dla Alicji Wysokińskiej

R.B.

Cele konkursu:
kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności oddziałów II Konspiracji w latach 1944-1963;
kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego po II Wojnie Światowej;
zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią, sięgania do źródeł historycznych, badań i oceny tych źródeł

Czytaj dalej
30 paź.

Gratulacje dla Klaudii Karpińskiej z klasy I liceum

R.B.

Cele i motywy Konkursu:

- uczczenie wyboru pierwszego Polaka na Stolicę Piotrową – św. Jana Pawła II;
- przypomnienie wątków religijnych w poezji polskiej i zagranicznej;
- ukazanie jedności doświadczenia religijnego w rozmaitych kulturach i kręgach cywilizacyjnych;
- zaakcentowanie najważniejszych problemów egzystencjalnych wspólnych dla ludzi różnych czasów i epok;
- popularyzacja poezji Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.

Czytaj dalej
27 cz.

Ola w Romie

Martyna Przyborowska, kl. 1 LO

Aby miło zakończyć obecny rok szkolny, 19 czerwca 2017 r. klasa 1 LO, pod opieką wychowawczyni – Diany Gajc-Piątkowskiej oraz szkolnego psychologa - Agaty Goźlińskiej, wybrała się do Teatru Muzycznego Roma na koncert dyplomowy, składający się z przedstawień „Alladyn” oraz „Grease”.

Czytaj dalej
18 cz.

Z rodzinnej szuflady Damiana

D. Gajc-Piątkowska

Damian Kułak z kl. 2 BG został laureatem Konkursu Edukacyjnego "Z rodzinnej szuflady" organizowanego przez Archiwum Państwowe w Siedlcach.

Czytaj dalej