III A LO | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim
25-lecie Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim

III A LO

Plan lekcji (III A LO)

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.55 - 8.40
Biologia (fakultet)
mgr Jolanta Miąsek
WOS (fakultet)
mgr Magdalena Jurzyk
Matematyka (fakultet)
mgr Janina Kożuchowska
Język angielski (fakultet)
mgr Jadwiga Wiktorowicz
Matematyka
mgr Janina Kożuchowska
Matematyka
mgr Janina Kożuchowska
2.
8.55 - 9.40
WOS (fakultet)
mgr Magdalena Jurzyk
Matematyka (fakultet)
mgr Janina Kożuchowska
Język angielski (fakultet)
mgr Jadwiga Wiktorowicz
Biologia (fakultet)
mgr Jolanta Miąsek
Język polski (fakultet)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Matematyka (fakultet)
mgr Janina Kożuchowska
Matematyka
mgr Janina Kożuchowska
Matematyka
mgr Janina Kożuchowska
Fizyka (fakultet)
mgr Teresa Królak
3.
9.50 - 10.35
WOS (fakultet)
mgr Magdalena Jurzyk
Matematyka (fakultet)
mgr Janina Kożuchowska
Język angielski (fakultet)
mgr Jadwiga Wiktorowicz
Matematyka (fakultet)
mgr Janina Kożuchowska
Język polski (fakultet)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Język polski
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Język polski
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Język niemiecki
mgr Marlena Rozbicka
Język niemiecki
mgr Ewa Tkaczyk-Ośko
4.
10.45 - 11.30
Biologia (fakultet)
mgr Jolanta Miąsek
Przyroda
mgr Teresa Baranowska
Matematyka (fakultet)
mgr Janina Kożuchowska
Język polski (fakultet)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Godzina wychowawcza
mgr Janina Kożuchowska
Język polski
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Język polski
mgr Diana Gajc-Piątkowska
5.
11.50 - 12.35
Biologia (fakultet)
mgr Jolanta Miąsek
Przyroda
mgr Teresa Baranowska
Język niemiecki
mgr Marlena Rozbicka
Język niemiecki
mgr Ewa Tkaczyk-Ośko
Religia
ks. mgr Grzegorz Borysiak
Język angielski
mgr Barbara Reda
Język angielski
mgr Jadwiga Wiktorowicz
Język angielski
mgr Barbara Reda
Język angielski
mgr Jadwiga Wiktorowicz
6.
12.55 - 13.40
Język polski
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Język polski
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Wychowanie fizyczne
mgr Marek Czyżowski
Wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Zagórska
Język angielski
mgr Barbara Reda
Język angielski
mgr Jadwiga Wiktorowicz
Historia i społeczeństwo
mgr Karolina Kaczyńska
Historia (fakultet)
mgr Anna Sumińska
7.
13.45 - 14.30
Wychowanie fiz. (taniec)
mgr Ewelina Kaska-Łobodowska
Chemia (fakultet)
mgr Teresa Baranowska
Historia (fakultet)
mgr Anna Sumińska
Wychowanie fizyczne
mgr Marek Czyżowski
Wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Zagórska
Język polski (fakultet)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Matematyka (fakultet)
mgr Janina Kożuchowska
Historia i społeczeństwo
mgr Karolina Kaczyńska
Historia (fakultet)
mgr Anna Sumińska
8.
14.35 - 15.20
Religia
ks. mgr Grzegorz Borysiak
Chemia (fakultet)
mgr Teresa Baranowska
Historia (fakultet)
mgr Anna Sumińska
Język polski (fakultet)
mgr Diana Gajc-Piątkowska
Matematyka (fakultet)
mgr Janina Kożuchowska
Biologia (fakultet)
mgr Jolanta Miąsek
9.
15.25 - 16.10
Fizyka (fakultet)
mgr Teresa Królak
Chemia (fakultet)
mgr Teresa Baranowska
Chemia (fakultet)
mgr Teresa Baranowska
Historia (fakultet)
mgr Anna Sumińska
Fizyka (fakultet)
mgr Teresa Królak
10.
16.15 - 17.00
Fizyka (fakultet)
mgr Teresa Królak
Chemia (fakultet)
mgr Teresa Baranowska
Fizyka (fakultet)
mgr Teresa Królak