1% Podziękowanie

W imieniu wspólnoty Szkół Salezjańskich bardzo serdecznie dziękuję za wparcie, które otrzymaliśmy, poprzez przekazanie 1%.

Drodzy Rodzice, Przyjaciele i Dobrodzieje,

z Fundacji Nauki i Wychowania otrzymałem informację, że dzięki Waszej wielkoduszności na potrzeby szkoły zostało przekazane z 1% aż 25647,70zł. Aż 186 osób wsparło naszą szkolną Wspólnotę. Dziękuję Bogu, że mamy tak wspaniałych ludzi wokół siebie. Błogosławieństwo Boga, opieka Wspomożycielki Wiernych i naszych świętych Patronów niech Was każdego dnia prowadzi.
W każdym miesiącu jest sprawowana Eucharystia w intencji Dobrodziejów i Przyjaciół Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim jako nasz dar dla Was.

Z wyrazami wielkiej wdzięczności

ks. Ryszard Woźniak

Rada rodziców, rodzice, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa