Bank ze stypendiami rozbity ;)

TB

Aż dwanaścioro uczniów naszych szkół otrzymało stypendium w ramach "Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka"

W tym roku szkolnym czworo licealistów i ośmioro uczniów szkoły podstawowej znalazło się w gronie stypendystów "Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka".

Oto lista naszych szczególnie uzdolnionych uczniów: https://docs.google.com/presentation/d/1t7xoVFJcLtaNtdvwpp0_mkmI-hzsNtzC...

Katarzyna Baranowska i Rafał Smoliński z kl. III LO

Wiktoria Kaźmierczak i Igor Paluch z kl. I LO

Stefan Zgódka z kl. 8 A

Jakub Ratyński z kl. 8 B

Julia Aniszewska, Jakub Bareja i Maria Jaremko z kl. 7 A

Justyna Adamiec, Alex Jakubiak i Nikola Lulko z kl. 7B

Projekt ma na celu rozwijanie zdolności edukacyjnych i motywowanie do dalszej nauki. Skierowany jest on do uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Wzrost kompetencji kluczowych jest jednym z celów szczegółowych projektu i ma się realizować w obszarze nauk matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, języków obcych nowożytnych i przedsiębiorczości. Projekt zakłada rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualizacja będzie przejawiać się m.in. w opracowaniu Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPREU) lub Projektów Edukacyjnych w ramach IPREU, które realizowane pod opieką dydaktyczną nauczyciela lub pedagoga szkolnego, będą wyznaczać kierunki rozwoju stypendystów i prowadzić do wzrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych.

Gratulujemy uczniom oraz ich rodzicom i życzymy dalszych sukcesów.

absolwenci, osiągnięcia, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa