Do Trzech Razy Sztuka na warszawskiej scenie

D.G.-P.

W sobotę 10 grudnia 2022 r. odbyła się gala półfinałowa "Mazowieckiego Funduszu Teatralnego" prowadzonego przez Mazowiecki Instytut Kultury.

Podczas pokazu tegorocznych dokonań artystycznych członków MFT, który odbył się w sobotę 10 grudnia w siedzibie MIK w Warszawie przy ul. Elektoralnej 14, Do Trzech Razy Sztuka zaprezentowała etiudę zatytułowaną "Romantyczność", stanowiącą sceniczną interpretację trzech ballad Adama Mickiewicza: "Świtezianka", "To lubię" i "Romantyczność". Sztuka została przygotowana pod kierunkiem aktora teatralnego i filmowego, wykładowcy akademickiego Jerzego Łazewskiego. Muzykę do spektaklu skomponowała absolwentka SLO Magdalena Nogańska. Scenariusz napisała uczennica kl. IV Olga Kamińska.
Prezentacja uczniów Salezjańskiego Liceum spotkała się z aplauzem licznie przybyłej publiczności. W ramach projektu MFT obok grupy Do Trzech Razy Sztuka na warszawskiej scenie zaprezentowały się także teatry amatorskie z Płocka, Sokołowa Podlaskiego, Sulejówka, Tarczyna, Radziejowic i Warszawy.
Występy grup dziecięcych i młodzieżowych urozmaicił pokaz instruktorski. W jego ramach każdy z instruktorów biorących udział w projekcie 12 grup teatralnych zagrał w 5 etiudach wyreżyserowanych i przygotowanych pod okiem profesjonalnych artystów: aktorki Anny Lobedan, aktorki Magdaleny Warzechy, aktora Jerzego Łazewskiego, pedagog teatru i reżyser Anny Dziedzic i reżysera Sławomira Krawczyńskiego.
Tegoroczny pokaz wieńczył roczny kurs teatralny, w ramach którego uczniowie SLO wchodzący w skład grupy Do Trzech Razy Sztuka odbywali warsztaty i szkolenia ze sztuki aktorskiej przygotowane przez profesjonalnych artystów ze świata teatru. W programie znalazły się ćwiczenia i wiedza z zakresu podstawowych zadań aktorskich, reżyserii, muzyki w teatrze, dramy, kultury słowa, scenografii i tworzenia scenariusza.
Projekt trwa dwa lata. Zatem od stycznia 2023 r. młodzi artyści z Salezjańskiego Liceum rozpoczną kolejny cykl zajęć wprowadzających w annały teatru.

absolwenci, akcje, konkursy/olimpiady, osiągnięcia, spotkania integracyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, teatr, warsztaty, wydarzenia kulturalne