Klasyfikacja za I semestr

R.Bakuła

Oceny za I semestr należy wystawic najpóźniej do środy -16 stycznia 2008

Szkoła podstawowa, Szkoła gimnazjalna, Szkoła licealna