Konkurs Czytelniczo - Plastyczny "Okładka mojej ulubionej książki"

M.Chrobot

Uruchomcie swoją wyobraźnię,
zaprojektujcie i narysujcie okładkę
swojej ulubionej książki dla dzieci.
Zaskoczcie nas swoimi oryginalnymi pomysłami !

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2023 obchodzonego pod hasłem
„Biblioteka szkolna: moje szczęśliwe miejsce, w którym kwitnie kreatywność i wyobraźnia”.
zapraszam uczniów klas I – III szkoły podstawowej do udziału w Konkursie Czytelniczo-Plastycznym
"Okładka mojej ulubionej książki".

Konkurs rozpoczyna się 25.10.2023 r. i trwać będzie do 10.11.2023 r.

Temat prac konkursowych brzmi: Okładka mojej ulubionej książki. Zadaniem Uczestnika konkursu jest zaprojektowanie i narysowanie okładki swojej ulubionej książki dla dzieci o dowolnej tematyce.

Praca powinna być wykonana w formacie A4 jedną z technik: rysunek kredkami, pastelami suchymi, pastelami olejnymi, malowanie farbami, flamastrami, wyklejanka, wydzieranka, collage itp.

Projekt powinien zawierać tytuł książki, nazwisko autora książki oraz najważniejszą część – oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę. (Praca zgłaszana do konkursu musi stanowić oryginalną pracę uczestnika i nie może stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakiejkolwiek innej pracy. Praca nie może być wcześniej publikowana i nagradzana w innych konkursach).

Prace powinny na odwrocie zawierać metryczkę (imię i nazwisko autora pracy oraz klasę).

Termin dostarczania prac upływa dnia 10.11.2023 r. - (do wychowawcy klasy lub do biblioteki szkolnej).

Regulamin dostępny w bibliotece szkolnej.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela nauczyciel - bibliotekarz

Zapraszam do udziału w konkursie!

biblioteka, inicjatywy i pomysły, konkursy/olimpiady, Szkoła podstawowa, wydarzenia kulturalne