Kordian kabotynem czy idealistą?

30 marca br. w naszej szkole odbyło się niecodzienne wydarzenie. Uczniowie klas II liceum realizujący program nauczania języka polskiego na poziomie rozszerzonym przygotowali debatę oksfordzką pod kierunkiem Pani Diany Gajc – Piątkowskiej.

Po serdecznym przywitaniu gości Pan Marszałek przedstawił uczestników dyskusji i oddał głos przedstawicielom grupy propozycji. „Kordian to kabotyn, czyli komediant chwytający się tanich teatralnych sztuczek” – nonszalancko wypowiedział swoją opinię jeden z dyskutantów. Tytułowemu bohaterowi dramatu romantycznego J. Słowackiego zarzucił przedmiotowe traktowanie kobiet, wykorzystywanie szantażu emocjonalnego wobec nich, tchórzostwo, hipokryzję, rzucanie słów na wiatr i brak zdolności do czynu. „Przerosła go prosta droga do sypialni cara” – padły słowa drwiny.
Następnie grupa opozycji zaprezentowała odmienne stanowisko w sprawie. Ich zdaniem Kordian to idealista, który dobro ojczyzny przedkładał ponad wszystko. Ponadto kodeks rycerski i chrześcijański były dla niego tak ważne, że nie pozwoliły dokonać zbrodni królobójstwa. Oponenci przekonywali, że to nie słabość charakteru i pozoranctwo, ale wierność ideałom zadecydowały o decyzji Kordiana.
Warto podkreślić, że dyskusja przebiegała w przyjaznej, spokojnej atmosferze, chociaż nie brakowało momentów, kiedy iskrzyło między adwersarzami. Nad porządkiem debaty czuwał opanowany i życzliwy mówcom Pan Marszałek, natomiast czasu wystąpień skrupulatnie pilnowała Pani Sekretarz.
Na uwagę zasługuje także wysoki poziom kultury rozmówców, którzy mieli wprawdzie odmienne zdanie, wypowiadali się stanowczo, ale zachowując przy tym należyty szacunek dla antagonisty. Powagę wydarzenia podkreślał patetyczny ton wypowiedzi, jak również elegancki strój wszystkich uczestników debaty.
Licealiści realizujący projekt wykazali się nie tylko doskonałą znajomością lektury, rozumieniem epoki romantyzmu, ale również umiejętnością słuchania siebie nawzajem oraz odwagą w wyrażaniu własnych opinii.
Serdecznie gratulujemy sukcesu i dziękujemy za zaproszenie do wysłuchania debaty. Z niecierpliwością czekamy na podsumowanie wagi argumentów przez jurorów...

W. Augustyniak

inicjatywy i pomysły, spotkania z nauką, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa