Mazowiecki program stypendialny - podsumowanie

TB

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych to niewątpliwie najlepsza inwestycja w człowieka...

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych to niewątpliwie najlepsza inwestycja w człowieka... Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących z obszaru Województwa Mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne tj. przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości. Nasi stypendyści prezentują efekty realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w załączonej prezentacji:

Prezentacja na pełnym ekranie

inicjatywy i pomysły, osiągnięcia, spotkania z nauką, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa