Mazowiecki program stypendialny - rezultaty Kuby

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka...

W ramach Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych uczniowie realizują indywidualny plan rozwoju. Mają również obowiązek zaprezentowania swoich rezultatów.

Poniżej prezentacja podsumowująca realizację IPREU Jakuba Barei.

Prezentacja na pełnym ekranie

inicjatywy i pomysły, osiągnięcia, Szkoła podstawowa