Nadeszły wakacje...

Mamy za sobą kolejny rok szkolny... inny niż poprzednie, osobliwy, hybrydowy, nieprzewidywalny, obfitujący w niespodzianki, nowe wyzwania i doświadczenia.

Mimo wielu niedogodności, trudności, czasem nawet poczucia bezradności nasi uczniowie doskonale poradzili sobie ze swoimi zadaniami zarówno w trybie nauki stacjonarnej, jak i zdalnej. Świadczą o tym wspaniałe wyniki nauczania, imponujące osiągnięcia w konkursach i olimpiadach a także zaangażowanie dzieci i młodzieży w społeczne i kulturalne życie szkoły oraz środowiska lokalnego. Nasze dzieci i młodzież sprostały wielu wyzwaniom, jakie postawiła przed nami konieczność zachowania dystansu społecznego. Trzeba było nauczyć się samodyscypliny, wytrwałości, odpowiedzialności a także... człowieczeństwa. Wszak szkoła to nie tylko przestrzeń sprzyjająca rozwojowi intelektualnemu i osiąganiu zamierzonych celów, ale przede wszystkim nauka życia społecznego, szacunku dla drugiego człowieka, wrażliwości, empatii, otwartości na potrzeby innych, budowania dobrych relacji. Teraz możemy się cieszyć latem, relaksem, wakacjami...
Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi życzymy słonecznych, beztroskich a jednocześnie bezpiecznych wakacji. Niech ten czas zasłużonego odpoczynku od szkolnych obowiązków przyniesie wszystkim radość, spokój ducha i przyczyni się do zacieśnienia rodzinnych więzi.

Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, uroczystości, wakacje