Nasi olimpijczycy

Gabrysia Niemyjska i Jakub Ratyński z klasy VIIIb mają tytuł finalisty...

Gabrysia Niemyjska i Jakub Ratyński z klasy VIIIb mają tytuł finalisty pierwszej ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej dla szkół podstawowych.
Konkurs był trzyetapowy. Dwa pierwsze etapy odbyły się zdalnie, a etap trzeci w siedzibie Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Olimpiada była organizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U z 2002 r., nr 13, poz. 125, z późn. zm.) i objęta honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.
Gratulujemy Gabrysi i Jakubowi sukcesu, mamy nadzieję, że chemia będzie ich pasją, a może nawet częścią planu na przyszłość.

konkursy/olimpiady, osiągnięcia, spotkania z nauką