Oskar Bieniek na czele SU

Bartosz Zawadzki

We wtorek 15 października 2019 r. uczniowie liceum wybrali przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na rok 2019/2020. Został nim Oskar Bieniek z kl. IB SLO.

Szczegółowe wyniki wyborów samorządowych SLO przedstawiają się następująco:
Frekwencja: 80%
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 101
Liczba wyborców biorących udział w głosowaniu: 80

Głosy ważne oddane na poszczególnych kandydatów:
Piotr Kozłowski - 9 głosów - 11,3 %
Aleksandra Tylkowska - 18 głosów - 22,5%
Oskar Bieniek - 43 głosy - 53,7%
Mateusz Wróblewski - 10 głosów - 12,5%

akcje, inicjatywy i pomysły, samorząd uczniowski, Szkoła licealna