Pani Renata Bakuła uhonorowana

W piątek 11 października z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej pani wicedyrektor Renata Bakuła odebrała dyplom uznania i list gratulacyjny.
Dołączamy się do gratulacji i najlepszych życzeń.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik podziękował "za wieloletnią pracę dydaktyczno - wychowawczą oraz zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju i sprawnego funkcjonowania Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim". W imieniu pana Marszałka dyplom uznania wręczał Pan Mariusz Kozera, z-ca dyrektora ds. inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Starosta Miński Pan Antoni Jan Tarczyński w liście gratulacyjnym podkreślił z kolei " życzliwość i rzetelną pracę na rzecz wychowania kolejnych pokoleń mieszkańców powiatu mińskiego" oraz wyraził przekonanie ,że uczniowie pani Renaty " z wdzięcznością wspominają lata spędzone w szkolnej ławie".
Do tych gratulacji i najlepszych życzeń dołącza się cała nasza szkolna wspólnota.

absolwenci, osiągnięcia, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, uroczystości