Piotr Kozłowski z kl 4 LO wywalczył indeks na Politechnikę Warszawską.

TB

Piotr Kozłowski został laureatem ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Politechnikę Warszawską.

Piotr brał udział w ogólnopolskim Konkursie Mechatroniki, Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej dla uczniów szkół średnich. Zawody z wiedzy technicznej były dwuetapowe. W obydwu etapach Piotr osiągnął bardzo wysokie wyniki, zajmując czołowe miejsca i uzyskał tytuł laureata. Na podstawie uchwały 220/L/2022 z dnia 25 maja 2022 Senatu Politechniki Warszawskiej laureaci Konkursu MAiR mogą zostać przyjęci poza procedurą kwalifikacyjną na studia pierwszego stopnia na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Mechatronika na Wydziale Mechatroniki PW, a także na kierunku Automatyka i Robotyka Stosowana na Wydziale Elektrycznym oraz na wszystkich kierunkach na Wydziale Fizyki PW.

W pierwszym etapie konkursu brali udział również uczniowie z kl 3 LO: Marek Baranowski, Mikołaj Krusiewicz i Igor Paluch.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów:)

https://www.mchtr.pw.edu.pl/Aktualnosci/11-szczesliwych-w-konkursie-o-in...

konkursy/olimpiady, osiągnięcia, Szkoła licealna