PIT 2022

D.G.-P.

Tegoroczny, XI Przegląd Inicjatyw Teatralnych odbywa się w Ostródzie w dniach 7-9 października. Organizatorem wydarzenia jest Zespół Szkół Salezjańskich im. św. Dominika Savio w Ostródzie.

PIT to salezjańska inicjatywa kulturalna, która integruje środowisko młodzieży z różnych ośrodków salezjańskich w całej Polsce. Wydarzenie ma charakter cykliczny. Wspólnota spotyka się co roku, by prezentować dorobek teatralny istniejących przy placówkach salezjańskich młodzieżowych grup teatralnych oraz poszerzać kompetencje artystyczne młodych ludzi w dziedzinie teatru.
Podczas ostródzkiej odsłony PIT-u Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Augusta Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim będzie reprezentowała grupa teatralna "Do Trzech Razy Sztuka". Łącznie na przegląd wybiera się 19 uczniów ze wszystkich klas licealnych SLO w Mińsku.
W programie wydarzenia znajdują się warsztaty teatralne i zajęcia formacyjne. Przewidziano również czas na zwiedzanie atrakcji turystycznych Ostródy.

akcje, inicjatywy i pomysły, koła zainteresowań, spotkania integracyjne, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, teatr, warsztaty, wycieczki, wydarzenia kulturalne