Po sukces na dwóch kółkach

Piotr Bartosiak

W czwartek 10 czerwca o godzinie 14.00 na placu przed szkołą w improwizowanym miasteczku ruchu drogowego odbędzie się egzamin praktyczny na kartę rowerową. W sali nr 16 budynek "B" odbędzie się II termin egzaminu teoretycznego.

Zgłoszenia przyjmuje/ informacji udziela Piotr Bartosiak.
Uczniowie winni posiadać:
1. Kartę zaliczeniową.
2. Długopis.
3. Rower.
4. Kask rowerowy.
5. Mile widziana kamizelka odblaskowa.

Ćwiczenia praktyczne można będzie doskonalić w improwizowanym miasteczku na placu szkolnym od poniedziałku 7.06.2021r., tylko pod opieką rodzica/opiekuna prawnego lub nauczyciela.

akcje, egzaminy, inicjatywy i pomysły, sport, Szkoła podstawowa, turystyka