Przez pasję do zmartwychwstania

W. Augustyniak

„Otom zmartwychwstał”, szepce miłośnie,
„Otom zmartwychwstał”, raduj się ludu
Po wielkim smutku przyszedł dzień cudu
I oto ziemia ma się ku wiośnie”

A. Oppman „Chrystus zmartwychwstał”

Wielki Tydzień to wyjątkowy czas oczekiwania zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. W ostatnim dniu nauki przed przerwą świąteczną spotkaliśmy się w naszej wspólnocie, aby zjednoczyć się w modlitwie i uczcić Zbawczą Mękę, Śmierć oraz Chwalebne Zmartwychwstanie Chrystusa.

We mszy św. pamiętaliśmy szczególnie o naszych Kapłanach, którym pragnęliśmy podziękować za łaskę kapłańskiego powołania oraz dar obecności w salezjańskiej wspólnocie. W części artystycznej szóstoklasiści przywołali fragmenty utworów poetyckich, aby przybliżyć zgromadzonym istotę Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i umocnić naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią. Nie mogło też zabraknąć świątecznych życzeń, które złożyli zgromadzonym: Ksiądz Dyrektor, Uczniowie oraz Pani Przewodnicząca Rady Rodziców.

Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, uroczystości, wydarzenia religijne