Rada Pedagogiczna

R.Bakuła

Dnia 17 stycznia o godz.17.00-Rada Pedagogiczna - klasyfikacja i podsumowanie wyników dydaktyczno-wychowawczych w I semestrze

Szkoła podstawowa, Szkoła gimnazjalna, Szkoła licealna